Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

14 grudnia 2018

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego zatytułowaną "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” (Semantic modeling of contextual augmented reality environments). Po obronie członkowie Komisji w tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 8:0 podjęli uchwałę o rekomendowaniu Radzie Wydziału ETI nadanie Dariuszowi Rumińskiemu stopnia doktora. Podobnie - stosunkiem głosów 8:0 - podjęli uchwałę o rekomendowaniu wyróżnienia rozprawy.

13 grudnia 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw, UEP, uczestniczył w konferencji Internet Governance Forum IGF 2018 - Forum for Digital Development, zorganizowanej przez IGF Poland UN Initiative i Ministerstwo Cyfryzacji. Prof. Rykowski uczestniczył w panelu zatytułowanym „Emerging technologies – challenges of capacity development”. Konferencja odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

12 grudnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w roboczym spotkaniu członków międzynarodowego zespołu, który wspólnie składa wniosek do Programu H2020. Spotkanie odbyło się w Universität Bremen, Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik. Gospodarzem spotkania był prof. Gabriel Zachmann.

6 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była pani Yun Freund, wiceprezes amerykańskiej firmy EQUINIX z Sunnyvale w Kaliforni oraz przedstawiciele polskiego oddziału tej firmy w Warszawie. Goście zapoznali się z tematyką badawczą i osiągnięciami KTI, zwiedzili też Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości.

5 grudnia 2018

Katedra Technologii Informacyjnych gościła przedstawicieli Zarządu firmy AMICA S.A. Wronki, na czele z Prezesem Zarządu, panem Marcinem Bilikiem. Goście zwiedzili laboratoria InnoUEP: Pracownię Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości i Pracownię Internetu Rzeczy. W laboratoriach InnoUEP są realizowanie projekty zamawiane przez AMICA Wronki. W prezentacji uczestniczyło również czworo studentów WIGE, którzy przedstawili swoje projekty będące owocem staży studenckich w laboratoriach InnoUEP.

5 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była prof. Baiba Savrina z Uniwersytetu w Rydze wraz z 4-osobowym zespołem studentów. Goście zwiedzili Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości oraz uczestniczyli w wykładzie prof. Wojciecha Cellarego nt. bitcoina, wygłoszonym w języku angielskim w ramach przedmiotu Electronic Commerce and Business dla studentów obcokrajowców uczestniczących w programie ERASMUS+.

5 - 7 grudnia 2018

Dr inż. Jakub Flotyński wziął udział w międzynarodowej konferencji The 8th International Conference on 3D Immersion IC3D 2018, która odbyła się w Brukseli w dniach od 5 do 7 grudnia 2018. Konferencja IC3D była częścią wydarzenia naukowego i biznesowego STEREoPSIA, na które złożyły się konferencje naukowe, panele eksperckie, wystawy i prezentacje najnowszych osiągnięć technologii 3D/XR/AI. Organizatorzy konferencji przyjęli do wygłoszenia i opublikowania artykuł dr. inż. Flotyńskiego i Pawła Sobocińskiego (tegorocznego absolwenta WIGE), zatytułowany “Logging Interactions in Explorable VR/AR Applications”.

29 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji, która jako ciało doradcze działa przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MEN w Warszawie.

28 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu dyskusyjnym Klubu Polska 2025 Związku Banków Polskich, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie. Współgospodarzem spotkania było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wiodącym tematem spotkania było „Cyberbezpieczeństwo w erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji i internetu rzeczy". Prof. Cellary przedstawił uczestnikom prezentację wprowadzającą pt. „Bezpieczeństwo i prywatność w bankach – kontekst nowych technologii”.

27 listopada 2018

Mgr inż. Dariusz Rumiński przystąpił do egzaminu doktorskiego z dziedziny podstawowej przed komisją przewodu doktorskiego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.